Adatvédelmi tájékoztató

Az OFFICE LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a office-line.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldalon keresztül történő kommunikációval („ajánlatkérés”), illetve a Weboldal által használt cookie-kal (süti) kapcsolatosan végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – a továbbiakban: GDPR – 13. illetve 14. cikkei szerint.

A Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett) elfogadják a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató).

ADATKEZELŐ

OFFICE LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt.),
postai cím: 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt.
E-mail: info@office-line.hu
Web: https://www.office-line.hu/

Adatvédelmi felelős:
Név: Masznik Ferenc
E-mail: adatvedelem@office-line.hu
Postai cím: Office Line Kft., 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93., C ép., fszt.

Kommunikáció

KEZELT ADATOK KÖRE, KEZELT ADATOK

A Felhasználó az Adatkezelővel az „Ajánlatkérés” funkció használatával veheti fel a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételkor a következő személyes adatok megadása szükséges:

Teljes név;
E-mail cím;
Telefonszám

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

Cél:
Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatás nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

a Felhasználó részére válaszadás;

kapcsolattartás a Felhasználóval.

Adatkezelő a meghatározott céltól eltérően nem kezeli az Érintett adatait.

Időtartam:
Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli (ami Felhasználói kérdéstől függően eltérő lehet), illetve amíg a Felhasználó nem vonja vissza a hozzájárulását, nem kéri az adatai törlését. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul, de legkésőbb 3 hónap elteltével automatikus törlésre kerülnek. Kérjük olvassa el a törlési jog Tájékoztató 11. pontjában foglalt részletes ismertetését.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az „Ajánlatkérés” funkció használata során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk, (1) bek. a) pont).
Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Kérjük olvassa el a törlési jog Tájékoztató 11. pontjában foglalt részletes ismertetését.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

FELTÉTEL-E VAGY KÖTELEZŐ-E AZ ADATOK MEGADÁSA, ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYE

Az adatok megadása nem kötelező, szerződéskötésnek nem előfeltétele.
Ha a Felhasználó nem adja meg az adatokat, nem kapjuk meg a megkeresését, kérdését, és nem tudunk válaszolni rá.

ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK, ADATFELDOLGOZÁS, ADATKEZELÉS CÍMZETTJEI, ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS CÉLJA

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő és annak Weboldallal és azon történő kommunikációval foglalkozó munkatársai, valamint az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók jogosultak a hatályos jogszabályok szerint.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

Szerverszolgáltató:
Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
postai cím: 1538 Budapest, Pf.: 510.
e-mail: iroda@tarhely.eu

adatok: elektronikusan a szervereken tárolt minden titkosítatlan adathoz hozzáfér;
cél: szerverbérlet;
hozzáférés ideje: a szerverszolgáltatás igénybevételének teljes ideje, ami határozatlan ; a szerződés megszűnését követő lehető legrövidebb időn – legfeljebb 30 napon belül – belül a hozzáférés (adattárolás) lehetősége megszűnik.

Weboldalfejlesztő:
PR-Agent Communications Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 16. C. ép. 1. em. 4.
postai cím: 1095 Budapest, Soroksári út 16. C. ép. 1. em. 4.
e-mail: hello@pragent.hu

adatok: teljes név, e-mail cím, telefonszám, kérdés (amelyeket aktuálisan tárol a Weboldal);
cél: Weboldal karbantartása;
hozzáférés ideje: aktuális karbantartás ideje.

Webfejlesztő aladatfeldolgozója:
Lukácsa László egyéni vállalkozó
postai cím: 1095 Budapest, Soroksári út 16. C. ép. 1. em. 4.
e-mail: support@pragent.hu

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.
Adatkezelő harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja ezen adatokat.

SÜTIK (Cookies)

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN?

Mi az a cookie?
A cookie (süti) a webszerver által küldött, olyan változó tartalmú alfanumerikus információ csomag, amely a Felhasználó számítógépén rögzül és egy előre meghatározott érvényességi időre szólóan tárolásra kerül. A cookie-k lehetőséget biztosítanak a Felhasználó egyes adatainak lekérdezésére, a Felhasználó internethasználatának, preferenciáinak, interneten megjelenített érdeklődési körének nyomon követésére. A cookie-k segítségével meghatározható a Felhasználó interneten megjelenített érdeklődése, internet használati szokásai, a www.office-line.hu Weboldal látogatási története. Amennyiben a honlaplátogatás során a Felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, akkor összekapcsolható az aktuális látogatás a korábbiakkal. A cookie-k a domain-hez kötődnek, ezért a cookie-k önmagukban a konkrét természetes személy Felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a Felhasználó számítógépét ismerik fel.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon a Tájékoztatóban foglaltak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

Mit érdemes tudni Felhasználóként:
A Felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adatok védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó (lásd még a 9. pontot).
A Felhasználó a számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően is törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.
Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Cookie-k fajtái, forrás, illetve idő szerint:

Belső és külső cookie-k
Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a cookie-t a Felhasználó számítógépére, belső cookie-nak nevezzük, ha pedig külső szolgáltató a cookie forrása, úgy külső cookie-ról van szó.

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie
A munkamenet cookie-k kizárólag a Felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódnak időben, és a céljuk az adatvesztés megakadályozása (például adatok beírása során a már beírt adatok). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a cookie-k e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy menttet cookie
Az állandó cookie-k érvényességi ideje napok, hetek, hónapok vagy évek. Az érvényességi ideig a mentett cookie-k a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, de a Felhasználó az előre meghatározott határidők lejárta előtt bármikor törölheti őket.

Cookie-k használatának jogalapja:
A Weboldalra látogatással, valamint az „Elfogadom” gomb megnyomásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges saját (belső) illetve külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben (belső és külső cookie-k).
A cookie-k használatának jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amelyet bármikor visszavonhat, viszont a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti jogszerű adatkezelést (cookie használatot).

Google, Google Analytics:
Adatkezelő a Weboldalon saját (belső) és külső szolgáltatók (pl. Google) által kezelt cookie-kat használ. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Az általunk használt cookie-k típusai:

Szükséges cookie: A szükséges cookie-k elősegítik a Weboldal használhatóságát, lehetővé téve az alapvető funkciókat, például az oldal navigációját. A Weboldal nem működik megfelelően ezen sütik nélkül.
A Weboldalunkon használt szükséges cookie célja: Meghatározza, hogy a Felhasználó elfogadta-e a cookie-k jóváhagyási mezőjét.
A Weboldalunkon használt szükséges cookie célja: A cookie lehetővé teszi a webhely tulajdonosának, hogy valós időben módosíthassa a Weboldal tartalmát.
A Weboldalunkon használt szükséges cookie célja: Ez a süti az emberek és a gépek megkülönböztetésére szolgál.

Statisztikai cookie: A statisztikai cookie-k anonim módon gyűjtött és adott információkkal látják el a webhelytulajdonost a látogatók (Felhasználók) webhelylátogatási szokásairól.
A Weboldalunk által használt statisztikai cookie célja: Egyedi azonosító (ID) regisztrálásával statisztikai adatokat generál arról, hogy a Felhasználó hogyan használja a Weboldalt.
A Weboldalunk által használt statisztikai cookie célja: kérések limitálása a Google Analytics használatában.
A google-analytics.com által használt statisztikai cookie célja: Adatok küldésére szolgál a Google Analytics számára a Felhasználó eszközéről és viselkedéséről. Nyomon követi a Felhasználót eszközökön és marketingcsatornákon keresztül.

Marketing cookie: A marketing cookie-k célja a Felhasználó követése abból a célból, hogy egyénre szabott és releváns reklámokat lehessen számára megjeleníteni, mert ezáltal értékesebb lesz a kiadók és a harmadik fél hirdetői számára.
A Weboldalunk által használt statisztikai cookie célja: hirdetések hatékonyságának tesztelésére szolgál a a GoogleAdSence szolgáltatásai tekintetében.

HOGYAN HASZNÁLJUK EZEKET AZ INFORMÁCIÓKAT?

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok alapvetően nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő csak abban az esetben kapcsolja össze ezen adatokat egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő vele kapcsolatban azonosításra alkalmas cookie-kat alkalmazzon. A következő cookie-k felhasználására kerül sor (az adatkezelés célja a cookie típusát adja meg sorszámmal, és a sorszámhoz tartozó pontos célokat fentebb az általunk használt cookie-k típusainál soroljuk fel).

Cookie elnevezése, típusaA felhasznált személyes adat vagy információAz adatkezelés céljaAdatkezelés időtartama
cookielawinfo-checkbox-necessaryID, statisztikai adatokszükséges cookie 1.1 nap
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryID, statisztikai adatokszükséges cookie 1.1 nap
elementorID, statisztikai adatokszükséges cookie 2.tartós
rc::aID, statisztikai adatokszükséges cookie 3.tartós
rc::cID, statisztikai adatokszükséges cookie 3.ideiglenes munkamenet
_gaID, statisztikai adatokstatisztikai cookie 4.2 év
_gatID, statisztikai adatokstatisztikai cookie 5.1 nap
_gidID, statisztikai adatokstatisztikai cookie 4.1 nap
collectID, statisztikai adatokstatisztikai cookie 6.ideiglenes munkamenet
_gcl_auID, statisztikai adatokstatisztikai cookie 7.3 hónap

Az Adatkezelő ezen információkat arra használja, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról, illetve, hogy a Weboldal GDPR rendelkezései által előírtaknak megfelelő legyen (süti engedély kérés).

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Ezen célok mellett a marketing célú adatgyűjtésekkel kapcsolatosan használ sütit a Weboldal.

LEHETŐSÉG A COOKIE-K KIKAPCSOLÁSÁRA (HOZZÁJÁRULÁS NEM MEGADÁSA, ILLETVE HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA)

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsünk Önről, a Weboldalra történő belépéskor – az oldal alján megjelenő sávban – válassza a „Nem fogadom el” funkciót. Ha csak a szükséges sütiket szeretné engedélyezni, klikkeljen a „Cookie beállítások” fülre, a felugró ablakban lehetősége lesz a sütik szelektív engedélyezésére.
Az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Cookie-k szabályozása a böngészőben:
A cookie-használata szabályozható a használt böngészőben történő beállítások felületen is, pl.:
Chrome: chrome://settings/cookies
Explorer: Beállítások – Internetbeállítások – Adatvédelem – Helyek – Blokkolás (konkrét weboldalak beírásával blokkolhatóak a weboldalak sütijei)
Firefox: Beállítások – Adatvédelem és biztonság – Sütik és oldalak

ADATKEZELÉS HELYE

A Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatok adatkezelési és adatfeldolgozási helye a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szervere: thsixty.tarhely.eu

ÉRINTETT (FELHASZNÁLÓ) JOGAI

Ha ír az OFFICE LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai, illetve az adatvedelem@office-line.hu e-mail címre, akkor Önnek legkésőbb 1 hónapon belül válaszolni fogunk. Kivételes esetben – például, ha túl sok adatvédelemmel kapcsolatos igény fut be egy időben – ezt az 1 hónapot további két hónappal meghosszabbíthatjuk, de ebben az esetben legkésőbb 1 hónapon belül erről tájékoztatjuk Önt.

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Példa: Kíváncsi, hogy milyen adatokat kezelünk Önnel kapcsolatosan. Adatairól másolatot is kérhet.

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

az adatkezelés célja(i);
az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
az adatkezelés tervezett időtartama;
a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
az adatok forrása;
az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 1 hónapon belül, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az Adatkezelő adatvedelem@office-line.hu e-mail címén, illetve az OFFICE LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai címen nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

Példa: Megváltozott, illetve rosszul rögzített név, e-mail cím vagy telefonszám esetén kérje az adatai helyesbítését.

Felhasználó jogosult kérni az Adatkezelőnél pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve hiányos adatainak kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembevételével személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az Érintettet.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

Példa: Adatai tekintetében adatőrzési időn belül adatai törlését szeretné. Ez esetben kérheti tőlünk az adatai törlését.

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (elfeledtetéshez való jog).

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozása

Példa: Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az Ön engedélye nélkül az adat/adatok tárolásán kívül mást – beleértve az adatok törlését is -, nem tehetünk a korlátozás alá került adatokkal. Azaz a korlátozás alá került adatokat nem törölhetjük a korlátozás ideje alatt.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

Példa: Ön egyrészt akkor élhetne az adatkezelés elleni tiltakozási jogával, ha közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végeznénk adatkezelést, amelyet nem teszünk, másrészt, ha az adatait a mi jogos érdekünk alapján kezelnénk.
Mi az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük (a cookie-kat érintően is), ezért ez a jog nem értelmezhető a Weboldalunkkal összefüggő adatkezelés tekintetében. Ha nem ért egyet az adatkezeléssel, és töröltetni kívánja magát, akkor kérjük olvassa el a Tájékoztató törlési jogra vonatkozó részét.

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Érintett kérelmével kapcsolatos eljárás

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Bírósághoz fordulás joga

Példa: Ön úgy érzi, hogy megsértettük az Ön adatkezelésre vonatkozó jogait. Kérjük, hogy a bírósági út előtt felénk jelezze a sérelmét, hogy orvosolhassuk azt.

Az Érintett az Infotv. 23. §-ában foglaltaknak megfelelően az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az Érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az Érintett halálát követően

Példa: Megbízhat valakit azzal, hogy az Ön halála esetén Ön helyett 5 évig érvényesítse az Önt megillető adatkezelésre vonatkozó jogokat. Ehhez közjegyző előtt, vagy ügyvéd előtt, esetleg otthon két tanúval aláíratva kell egy dokumentumot (meghatalmazást) írnia, amit a meghatalmazottja el is fogad.
Ha nem él ezzel a lehetőséggel, akkor pedig a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozója lesz erre jogosult. A közeli hozzátartozói közül pedig az tud eljárni ebben a kérdésben, aki először ezt megteszi, és közli velünk.

Az Érintett halálát követő öt éven belül az Infotv. 14. § b)-e) pontjában, illetve – a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén – a GDPR 15-18. és 21. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az Érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az Érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.
Ha az Érintett nem tett megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult az Infotv. 14. § c) pontjában, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén a GDPR 16. és 21. cikkében, valamint – ha az adatkezelés már az Érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az Érintett halálával megszűnt – az Infotv. 14. § d) és e) pontjában, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén a GDPR 17. és 18. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az Érintett halálát követő öt éven belül. Az Érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.
Az Érintett jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során az Infotv. által az Érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Az Érintett jogait érvényesítő személy az Érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – és a adott esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.
Az Adatkezelő kérelemre tájékoztatja az Érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját a kérelem alapján megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az Érintett a nyilatkozatában megtiltotta.

PROFILALKOTÁS ÉS AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, ADATKEZELÉS ELMARADÁSA

Adatkezelő nem végez profilalkotást és nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat végrehajtani.

INCIDENS, JOGOSRVOSLAT

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

az adatvédelmi incidens jellege, az Érintettek és a személyes adatok hozzávetőleges száma és kategóriája;
adatkezelő neve, elérhetősége, kapcsolattartó neve és elérhetősége;
az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követően indokolatlan késedelem nélkül, de 72 órán belül tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia, és világosan és közérthetően ismertetni kell az incidens jellegét.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

az érintett személyes adatok köre;
az Érintettek köre és száma;
az adatvédelmi incidens időpontja;
az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat az Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban, ha az Érintett úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a fent megadott e-mail címre, vagy postai címre.
Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410; koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”)
bíróságnál a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai szerint a per tárgyától és a pertárgyértéktől függően az alperesi székhelyhez igazodó törvényszék vagy járás-, illetve kerületi bíróság előtt, vagy az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az Infotv.-ben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Tájékoztatóra a GDPR, valamint a magyar jog, különösen az Infotv. rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2020. június 25.

OFFICE LINE Kft.
Adatkezelő

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
– nem természetes személy partner természetes személy kapcsolattartói részére –

Az OFFICE LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt.; Postai cím: 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt.; Telefonszám: +36 1 354 1620; E-mail: info@office-line.hu; Weboldal: https://www.office-line.hu/) (a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – a továbbiakban: GDPR – 13. illetve 14. cikkei szerint tájékoztatja az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Érintett) arról, hogy az Érintett illetve Adatkezelő nem természetes személy szerződéses partnere (a továbbiakban: Partner) által az Adatkezelő részére megküldött, illetve az Adatkezelő által kért Partner kapcsolattartójaként megadott Érintett adatainak szolgáltatása az Adatkezelő jogos érdekén alapul az alábbiak szerint.

Adatvédelmi felelős és elérhetőségei:
Masznik Ferenc
E-mail: adatvedelem@office-line.hu
Postai cím: Office Line Kft., 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93., C ép., fszt.

KAPCSOLATTARTÁS

KEZELT ADATOK

Az Adatkezelő a GDPR – 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján kezeli a nem természetes személy szerződéses Partner által megadott alábbi Érintetti személyes adatokat annak érdekében, hogy az Adatkezelő az Érintettel illetve Partnerrel kapcsolatba lépjen, az Érintett által képviselt Partnerrel – adott esetben, külön megállapodás szerint – szerződést kössön, kapcsolatot tartson fent:
– név,
– e-mail cím,
– telefonszám,
– munkahely és az ott betöltött poziciója,
– névjegykártya átadása esetén névjegykártyán megadott egyéb adatok, amelyeket általános jelleggel Adatkezelő nem ismer előre.

ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

A Partner által szerződés létre hozása, továbbá szerződés teljesítése céljából megadott Érintetti személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag a szerződés létre hozása, továbbá a szerződés nyilvántartása és teljesítése, a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése, illetve a szerződés létrehozásából származó jogi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az Érintetten keresztül a Partnerrel történő kapcsolattartás érdekében kezeli és használja fel. Adatkezelő a Partner részére az Érintett e-mail címére küldi a szerződés létrehozásával, teljesítésével továbbá jogi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos szükséges lépésekről szóló információkat, illetve adott esetben a megadott telefonszámon lép kapcsolatba az Érintett által képviselt Partnerrel.

Adatkezelő felhívja a Partner figyelmét arra, hogy minden esetben a Partner, mint munkáltató kötelezettsége és felelőssége az általa megjelölt kapcsolattartó, azaz az Érintett tájékoztatása a személyes adatai jelen tájékoztatóban meghatározott célból és feltételekkel történő kezeléséről, valamint az, hogy az ehhez kapcsolódó, jelen tájékoztató 1. számú mellékletét képező nyilatkozatot az Érintett aláírja. A nyilatkozatot a Partner illetve az Érintett az Adatkezelővel történő első kapcsolatfelvételkor de legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles az Adatkezelő részére átadni/eljuttatni.
Adatkezelő az Érintettel történő első kapcsolatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet az Érintetti adatok kezeléséről jelen tájékoztató szerint, kivéve, ha az Érintett már rendelkezik az információkkal.

Az Érintett adatainak Adatkezelő általi kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke a jelen tájékoztató 1. pontjában írt cél vonatkozásában.
A hivatkozott rendelkezésnek való megfelelés érdekében elvégeztük az érdekmérlegelés tesztet, melynek eredményeképpen a következőket állapítottuk meg:
Adatkezelőnek – megítélése szerint – jogos érdeke fűződik az általa a jelen tájékoztató 1. pontjában írt célból az Érintettek adatainak kezeléséhez;
Az adatkezelés célja kizárólag a jelen tájékoztató 1. pontjában írt cél lehet;
Adatkezelő megítélése szerint az Érintett adatainak kezelése feltétlenül szükséges az adatkezelési cél eléréséhez:
az adatkezelés nélkül a Partnerrel kötendő szerződés jelentősen nehezebben és lassabban előkészíthető, megköthető illetve a már létrejött szerződés nem teljesíthető, amely mind a Partner mind az Adatkezelő érdekét sérti (Adatkezelő és Partner jogos érdeke a szerződés megkötése és teljesítése);
a Partnerrel kötött szerződés megszegése illetve nem teljesítése esetén a Partnerrel történő kapcsolattartás jelentősen nehezebben és lassabban teljesthető, amely adott esetben anyagi veszteséget jelent mind az Adatkezelő, mind a Partner részére (Adatkezelő és Partner jogos érdeke, hogy szerződésszergés esetén a hatékony és gyors kommunikációval megoldást találjanak a probléma rendezésére);
Partnerrel történő kapcsolattartás – szerződés teljesítése céljából – jelentősen nehezebben illetve időveszteséggel lenne megvalósítható, amely mind a Partner mind az Adatkezelő érdekét sérti (Adatkezelő és Partner jogos érdeke a szerződés teljesítése);
Partner szerződéses kapcsolatot kíván létesíteni, vagy már szerződéses kapcsolatban áll az Adatkezelővel, kapcsolatuk releváns és megfelelő kapcsolat, ami miatt Adatkezelő szerint a Partner által megadott Érintetti adatok vonatkozásában az Érintett számíthat a jelen tájékoztató 1. pontjában írt célból történő adatkezelésre;
Adatkezelő kizárólag azokat az Érintetti adatokat ismeri meg ebben a körben, amelyek a jelen tájékoztató 1. pontjában írt cél kapcsán lényegesnek és relevánsnak minősülnek és elengedhetetlenek a jelen tájékoztató 1. pontjában meghatározott cél teljesítse érdekében;

Adatkezelő az Érintetti adatokat a cél elérése érdekében szükséges legrövidebb ideig kezeli, azután törli azokat: Partnerrel megkötött szerződés megszűnésétől illetve az Érintett kapcsolattartói minőségének megszűnésétől számított 6 év (kivéve ha jogszabály ennél hosszabb időt határoz meg; például számlakibocsátás esetén amennyiben a kapcsolattartó Érintett nevét a számla mögötti szerződés tartalmazza, úgy a számvitelről szóló törvény 169. §-a alapján 8 évig) azzal, hogy amennyiben a szerződés vonatkozásában az elévülési idő Ptk. 6:25 § alapján megszakad, akkor az adatkezelési idő az elévülési idő újraindulásától számítva újabb 6 évvel meghosszabbodik;
Adatkezelő megítélése szerint Érintettnek nem áll fenn olyan indoka, amely a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés szempontjából számára hátrányt jelentene vagy magánélete védelméhez fűződő jogát sértené;

Az Érintett személyes adatai, magánélete védelméhez fűződő jogát arányosan korlátozza az Adatkezelő jelen pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos érdeken alapuló adatkezelés. Adatkezelő a jogos érdek és az adatkezelése szempontjából megvizsgálta mindazon eszközöket és lehetőségeket, amelyek a kívánt – és jelen tájékoztatóban megjelölt – cél elérése érdekében figyelembe vehető és úgy ítélte meg, hogy a jelen tájékoztató 1. pontjában sorolt adatok jelen tájékoztatóban meghatározott módon történő kezelése a magánszférát a lehető legkevésbé korlátozó megoldásnak tekinthető és így megfelel a szükségesség és arányosság követelményének;

A fentiek alapján Adatkezelő megítélése szerint a jelen pont szerinti adatkezelés alkalmazása megfelel a jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági követelményeknek.

Adatkezelő jogos érdeke mellett a Partner – mint harmadik fél – jogos érdeke szempontjából is elvégeztük az érdekvédelmi tesztet:

Partnernek – Adatkezelő megítélése szerint – jogos érdeke fűződik a jelen tájékoztató 1. pontjában írt célból az Érintettek adatainak Adatkezelő általi kezeléshez;
Az adatkezelés célja kizárólag a jelen tájékoztató 1. pontjában írt cél lehet;
Adatkezelő megítélése szerint az Érintett adatainak kezelése a Partner szempontjából feltétlenül szükséges az adatkezelési cél eléréséhez:
az adatkezelés nélkül a Partnerrel kötendő szerződés jelentősen nehezebben és lassabban előkészíthető, megköthető illetve a már létrejött szerződés nem teljesíthető, amely mind a Partner mind az Adatkezelő érdekét sérti (Adatkezelő és Partner jogos érdeke a szerződés megkötése és teljesítése);
a Partnerrel kötött szerződés megszegése illetve nem teljesítése esetén a Partnerrel történő kapcsolattartás jelentősen nehezebben és lassabban teljesthető, amely adott esetben anyagi veszteséget jelent mind az Adatkezelő, mind a Partner részére (Adatkezelő és Partner jogos érdeke, hogy szerződésszergés esetén a hatékony és gyors kommunikációval megoldást találjanak a probléma rendezésére);
Partnerrel történő kapcsolattartás – szerződés teljesítése céljából – jelentősen nehezebben illetve időveszteséggel lenne megvalósítható, amely mind a Partner mind az Adatkezelő érdekét sérti (Adatkezelő és Partner jogos érdeke a szerződés teljesítése);
Partner szerződéses kapcsolatot kíván létesíteni, vagy már szerződéses kapcsolatban áll az Adatkezelővel, kapcsolatuk releváns és megfelelő kapcsolat, ami miatt Adatkezelő szerint a Partner által megadott Érintetti adatok vonatkozásában az Érintett számíthat a jelen tájékoztató 1. pontjában írt célból történő adatkezelésre;
Partner kizárólag azokat az Érintetti adatokat adja át Adatkezelőnek ebben a körben, amelyek a jelen tájékoztató 1. pontjában írt cél kapcsán lényegesnek és relevánsnak minősülnek és elengedhetetlenek a jelen tájékoztató 1. pontjában meghatározott cél teljesítse érdekében;
Adatkezelő az Érintetti adatokat a cél elérése érdekében szükséges legrövidebb ideig kezeli, azután törli azokat (Partnerrel megkötött szerződés megszűnésétől illetve az Érintett kapcsolattartói minőségének megszűnésétől számított 6 év (kivéve ha jogszabály ennél hosszabb időt határoz meg; például számlakibocsátás esetén amennyiben a kapcsolattartó Érintett nevét a számla mögötti szerződés tartalmazza, úgy a számvitelről szóló törvény 169. §-a alapján 8 évig) azzal, hogy amennyiben a szerződés vonatkozásában az elévülési idő Ptk. 6:25 § alapján megszakad, akkor az adatkezelési idő az elévülési idő újraindulásától számítva újabb 6 évvel meghosszabbodik;
Adatkezelő megítélése szerint Érintettnek nem áll fenn olyan indoka, amely a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés szempontjából számára hátrányt jelentene vagy magánélete védelméhez fűződő jogát sértené;
Az Érintett személyes adatai, magánélete védelméhez fűződő jogát arányosan korlátozza az Partner jelen pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos érdeken alapuló adatkezelés. Adatkezelő a jogos érdek és az adatkezelése szempontjából megvizsgálta mindazon eszközöket és lehetőségeket, amelyek a kívánt – és jelen tájékoztatóban megjelölt – cél elérése érdekében figyelembe vehető és úgy ítélte meg, hogy a jelen tájékoztató 1. pontjában sorolt adatok jelen tájékoztatóban meghatározott módon történő kezelése a magánszférát a lehető legkevésbé korlátozó megoldásnak tekinthető és így megfelel a szükségesség és arányosság követelményének;
A fentiek alapján Adatkezelő megítélése szerint a jelen pont szerinti adatkezelés alkalmazása megfelel a jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági követelményeknek.

Az Érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogának biztosítása érdekében az Adatkezelő az Érintett személyes adatait kizárólag a jelen tájékoztató 1. pontjában foglalt célból használja fel, részére minden esetben megfelelő tájékoztatást ad az adatkezelés körülményeiről, továbbá biztosítja számára a GDPR által meghatározott, jelen tájékoztató 6. cikkében foglalt jogokat.

Adatkezelő a meghatározott adatkezlési céltól eltérő célból az Érintett személyes adatait nem kezeli.

ADATKEZELŐNÉL AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK, ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő ügyvezetése; a kapcsolattartásért felelős személy valamint adatvédelmi felelős ismerhetik meg.

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a Partner és az Adatkezelő között létrejött szerződés megszűnését, vagy az Érintett személy kapcsolattartói minőségének megszűnését követő 6 év a Ptk.-ban meghatározott elévülési idő és a 6:24 § (2) szerinti elévülési idő nyugvásának megfelelően (kivéve ha jogszabály ennél hosszabb időt határoz meg; például számlakibocsátás esetén amennyiben a kapcsolattartó Érintett nevét a számla mögötti szerződés tartalmazza, úgy a számvitelről szóló törvény 169. §-a alapján 8 évig) azzal, hogy amennyiben a szerződés vonatkozásában az elévülési idő Ptk. 6:25 § alapján megszakad, akkor az adatkezelési idő az elévülési idő újraindulásától számítva újabb 6 évvel meghosszabbodik. Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos hozzáférési jogát, személyes adatainak törlését, módosítását, helyesbítését, az adatkezelés korlátozását illetve az adatkezelés ellen való tiltakozását az Adatkezelő illetve az Adatvédelmi felelős postai illetve e-mail elérhetőségein keresztül történő bejelentéssel kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Érintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.
Partner kötelezettsége és felelőssége, hogy amennyiben a kapcsolattartásra megadott Érintett személyében vagy megadott személyes adataiban változás áll be, akkor arról az Adatkezelőt tájékoztassa és az 1. számú mellékletben meghatározott – aktuális, érvényes személyes adatokkal kitöltött – nyilatkozatot az Adatkezelő részére eljuttassa.

ADATKEZELÉS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYE

Az Érintett és a Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben az Érintett illetve a Partner nem adja meg az Adatkezelő által kért Érintetti adatokat, vagy amennyiben az Érintett azok törlését jogszerűen kéri, úgy az Adatkezelő a továbbiakban nem tud eleget tenni a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célnak.

REFERENCIA

KEZELT ADATOK

Az Adatkezelő a Partner hozzájárulása esetén a GDPR – 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján kezeli a nem természetes személy szerződéses Partner által megadott alábbi Érintetti személyes adatokat annak érdekében, hogy az Adatkezelő leendő megrendelői, üzletfelei részére referenciát nyújtson:
– név,
– e-mail cím,
– telefonszám.

ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

A Partner kifejezett hozzájárulása esetén az Adatkezelő a saját leendő ügyfelei, üzleti partnerei részére átadja az Érintett 6. pontban foglalt személyes adatait refernciaadás céljából.

Adatkezelő felhívja a Partner figyelmét arra, hogy minden esetben a Partner, mint munkáltató kötelezettsége és felelőssége az általa megjelölt kapcsolattartó, azaz az Érintett tájékoztatása a személyes adatai jelen tájékoztatóban meghatározott célból és feltételekkel történő kezeléséről, valamint az, hogy az ehhez kapcsolódó, jelen tájékoztató 1. számú mellékletét képező nyilatkozatot az Érintett aláírja. A nyilatkozatot a Partner illetve az Érintett az Adatkezelővel történő első kapcsolatfelvételkor de legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles az Adatkezelő részére átadni/eljuttatni.
Adatkezelő az Érintettel történő első kapcsolatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet az Érintetti adatok kezeléséről jelen tájékoztató szerint, kivéve, ha az Érintett már rendelkezik az információkkal.

Az Érintett adatainak Adatkezelő általi kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke: az Adatkezelő részéről a leendő ügyfelei, üzleti partnerei részére referencia nyújtása. Az Adatkezelő megítélése szerint az Érintett adatainak kezelése nélkül Adatkezelő referencianyújtása nem teljesíthető. Az Érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogának biztosítása érdekében az Adatkezelő az Érintett részére minden esetben megfelelő tájékoztatást ad az adatkezelés körülményeiről, továbbá biztosítja számára a GDPR által meghatározott, jelen tájékoztató 6. cikkében foglalt jogokat.
Az Érintett adatainak Adatkezelő általi kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke a jelen tájékoztató 6. pontjában írt cél vonatkozásában.
A hivatkozott rendelkezésnek való megfelelés érdekében elvégeztük az érdekmérlegelés tesztet, melynek eredményeképpen a következőket állapítottuk meg:
Adatkezelőnek – megítélése szerint – jogos érdeke fűződik az általa a jelen tájékoztató 6. pontjában írt célból az Érintettek adatainak kezeléséhez;
Az adatkezelés célja kizárólag a jelen tájékoztató 6. pontjában írt cél lehet;
Adatkezelő megítélése szerint az Érintett adatainak kezelése feltétlenül szükséges az adatkezelési cél eléréséhez:
Adatkezelő részéről a leendő ügyfelei, üzleti partnerei részére referencia nyújtása: a referencia leigazolása céljából a leendő partner az Érintetten keresztül tudja felvenni a kapcsolatot a Partnerrel;
Partner képviseletében Érintett adja meg a refernciát Adatkezelőről a harmadik fél részére;
Partner szerződéses kapcsolatot kíván létesíteni, vagy már szerződéses kapcsolatban áll az Adatkezelővel, kapcsolatuk releváns és megfelelő kapcsolat, ami miatt Adatkezelő szerint a Partner által megadott Érintetti adatok vonatkozásában az Érintett számíthat a jelen tájékoztató 6. pontjában írt célból történő adatkezelésre;
Adatkezelő kizárólag azokat az Érintetti adatokat továbbítja a harmadik fél részére ebben a körben, amelyek a jelen tájékoztató 6. pontjában írt cél kapcsán lényegesnek és relevánsnak minősülnek és elengedhetetlenek a jelen tájékoztató 1. pontjában meghatározott cél teljesítse érdekében;
Adatkezelő az Érintetti adatokat a cél elérése érdekében szükséges legrövidebb ideig kezeli, azután törli azokat: a Partner és az Adatkezelő között létrejött szerződés Adatkezelő általi teljesítésétől az Érintett személy kapcsolattartói minőségének megszűnéséig tart Adatkezelő részéről;
Adatkezelő amennyiben az Érintetti személyes adatokat törölni, helyesbíteni, adatkezelést korlátozni köteles, és referenciaként már továbbította azokat, úgy a GDPR 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket (akik felé a refernciát nyújtotta), hogy az Érintett kérelmezte Adatkezelőtől a szóban forgó személyes adatok törlését, helyesbítését, adatkezelés korlátozását;
Az Érintett személyes adatai, magánélete védelméhez fűződő jogát arányosan korlátozza az Adatkezelő jelen pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos érdeken alapuló adatkezelés. Adatkezelő a jogos érdek és az adatkezelése szempontjából megvizsgálta mindazon eszközöket és lehetőségeket, amelyek a kívánt – és jelen tájékoztatóban megjelölt – cél elérése érdekében figyelembe vehető és úgy ítélte meg, hogy a jelen tájékoztató 6. pontjában sorolt adatok jelen tájékoztatóban meghatározott módon történő kezelése a magánszférát a lehető legkevésbé korlátozó megoldásnak tekinthető és így megfelel a szükségesség és arányosság követelményének;
A fentiek alapján Adatkezelő megítélése szerint a jelen pont szerinti adatkezelés alkalmazása megfelel a jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági követelményeknek.

Az Érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogának biztosítása érdekében az Adatkezelő az Érintett személyes adatait kizárólag a jelen tájékoztató 1. pontjában foglalt célból használja fel, részére minden esetben megfelelő tájékoztatást ad az adatkezelés körülményeiről, továbbá biztosítja számára a GDPR által meghatározott, jelen tájékoztató 6. cikkében foglalt jogokat.

Adatkezelő a meghatározott adatkezlési céltól eltérő célból az Érintett személyes adatait nem kezeli.

ADATKEZELŐNÉL AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK, ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő ügyvezetése; a kapcsolattartásért felelős személy, valamint adatvédelmi felelős ismerhetik meg.

Az adatkezelés időtartama a Partner és az Adatkezelő között létrejött szerződés Adatkezelő általi teljesítésétől az Érintett személy kapcsolattartói minőségének megszűnéséig tart Adatkezelő részéről. Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos hozzáférési jogát, személyes adatainak törlését, módosítását, helyesbítését, az adatkezelés korlátozását illetve az adatkezelés ellen való tiltakozását az Adatkezelő illetve az Adatvédelmi felelős elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, illetve amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő törli az Érintett azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek az adatkezelés céljának eléréséhez.
Partner kötelezettsége és felelőssége, hogy amennyiben a kapcsolattartásra megadott Érintett személyében vagy megadott személyes adataiban változás áll be, akkor arról az Adatkezelőt tájékoztassa és az 1. számú mellékletben meghatározott – aktuális, érvényes személyes adatokkal kitöltött – nyilatkozatot az Adatkezelő részére eljuttassa.

Adatkezelő amennyiben az Érintetti személyes adatokat törölni, helyesbíteni, adatkezelést korlátozni köteles, és referenciaként már továbbította azokat, úgy a GDPR 17. cikk (2) bekezdésének megfelelően az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte Adatkezelőtől a szóban forgó személyes adatok törlését, helyesbítését, adatkezelés korlátozását.

ADATKEZELÉS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYE

Az Érintett és a Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben az Érintett illetve a Partner nem adja meg az Adatkezelő által kért Érintetti adatokat, vagy amennyiben az Érintett azok törlését jogszerűen kéri, úgy az Adatkezelő a továbbiakban referenciaként nem jogosult a Partnert szerepeltetni, felhasználni.

MINDKÉT ADATKEZELÉSI CÉLRA VONATKOZÓAN

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÓK

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Jelen tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelések tekintetében Adatkezelő adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. A személyes adatok megismerésére Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket.

Az adatok feldolgozását az adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

Adatkezelő rendszergazdája, aki a rendszergazdai feladatok ellátása során, a rendszergazdai feladatok ellátásának időtartama alatt (előre nem meghatározható időtartam) hozzáfér az Adatkezelő által elektronikus formában tárolt Érintetti személyes adatokhoz abból a célból, hogy a rendszergazdai feladatait ellássa és az elektronikus illetve informatikai rendszert karbantartsa:

ARCONSULT Kft. – rendszergazda
Székhely: 1013 Budapest, Pauler u. 1.
Központi ügyintézés helye: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 2/A
e-mailben: info@arconsult.hu
web: https://arconsult.hu
Facebook: https://facebook.com/arconsult

adatok: rendszergazdai feladatai ellátása során bármely elektronikusan a szerveren tárolt adathoz hozzáfér;
cél: szerver és informatikai eszközök karban tartása;
hozzáférés ideje: előre nem meghatározható, a karbantartói munka elvégzésének idejével egyezik meg;

Amennyiben Adatkezelő e-mailen tartja a kapcsolatot az Érintettel, úgy az alábbi adatfeldolgozó szerverén kerülnek tárolásra az elektronikus levelezéssel kapcsolatos adatok:

Microsoft Ireland Operations Limited – Office365
Adatvédelmi információk: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter és https://products.office.com/hu-HU/where-is-your-data-located?ms.officeurl=datamaps&geo=All
levélben:
Attn: Data Protection Officer
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18
D18 P521
telefonon: +353 (0) 1 295 3826
webes űrlapon: http://go.microsoft.com/?linkid=9846224

adatok: teljes elektronikus levelezés (név, e-mailcím, megszólítás, e-mail tartalma, csatolmányok);
cél: tárhelyszolgáltatás (felhő szolgáltatás), adattárolás, levelezés szoftveres környezetének biztosítása;
hozzáférés ideje: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter és https://products.office.com/hu-HU/where-is-your-data-located?ms.officeurl=datamaps&geo=All; Az előfizetés lemondása után az Office 365-fiókhoz tartozó adatok csak korlátozottan, kizárólag a rendszergazdák számára lesznek elérhetők további 90 napig;

Felhőbe mentett, feltöltött adatok:

MiniCRM Zrt.
Cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
Email: help@minicrm.hu
Web: https://www.minicrm.hu

adatok: minden olyan szerződés, dokumentum, amely tartalmazza a kapcsolattartó adatait is;
cél: tárhelyszolgáltatás (felhő szolgáltatás), adattárolás, biztonsági mentés;
hozzáférés ideje: adatkezelői törlés esetén a törölt adatok 10 napig visszaállíthatóak, törlés nélkül a felhőbe mentett adatok tekintetében a hozzáférés ideje a szerződés időtartama, szolgáltatás igénybevételének ideje +30 nap;

Adatkezelő az Érintett adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.
Adatkezelő az Érintett adatait más adatkezelőknek, címzetteknek nem továbbítja.

ÉRINTETT JOGAI

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Példa: Ön nem biztos benne, hogy kezelünk-e illetve amennyiben kezelünk, milyen adatokat kezelünk Önnel kapcsolatosan. Ebben az esetben ha ír a az OFFICE LINE Kft. 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai illetve adatvedelem@office-line.hu e-mail címre, akkor mi indokolatlan késedelem nélkül válaszolunk Önnek és jogos igény esetén teljesítjük azt.

Az Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:
az adatkezelés célja(i);
az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
az adatkezelés tervezett időtartama;
az Érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
a Hatósághoz, illetve az Infotv. 23.§-ában foglaltak szerint bírósághoz való fordulás lehetősége;
az adatok forrása;
az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, az Érintett kérelmére megadni a tájékoztatást. Érintett a hozzáférés iránti kérelmét az Adatkezelő adatvedelem@office-line.hu e-mail címen, vagy az OFFICE LINE Kft. 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai címen keresztül nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

Példa: Önnek megváltozott az e-mail címe, vagy a hozzáférési jogával élve kikérte tőlünk az adatait, amelyeket kezelünk, és azt látta, hogy valamelyik nem megfelelő. Ebben az esetben ha ír az OFFICE LINE Kft. 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai illetve adatvedelem@office-line.hu e-mail címre, akkor mi indokolatlan késedelem nélkül válaszolunk Önnek és jogos igény esetén teljesítjük azt.

Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

Kezelt adatok törlése

Példa: Ön például akkor kérheti tőlünk, hogy töröljük az adatait, ha például a törlési időn túl, illetve az adatkezelési cél megszűntével is megtartanánk azokat.
Fel kívánjuk hívni a figyelmét, hogy az OFFICE LINE Kft. nem tesz ilyet, mindig célhoz kötötten, a cél fennálltáig és csak addig kezeli az Ön adatait.
Természetesen amennyiben jogos a kérése, indokolatlan késedelem nélkül teljesíteni fogjuk azt.

Érintett kérelmezheti (adatvedelem@office-line.hu e-mail címen, vagy az OFFICE LINE Kft. 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai címen), hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
Érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Érintetti személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatkezelés korlátozása

Példa: Ön kéri tőlünk az adatai helyesbítését, és amíg megvizsgáljuk az adatokat, illetve eleget teszünk a helyesbítésnek mi korlátozzuk az Ön adatainak a kezelését. Ez azt jelenti, hogy az Ön engedélye nélkül az adat/adatok tárolásán kívül mást nem tehetünk a korlátozás alá került adatokkal.

Az Érintett jogosult arra (adatvedelem@office-line.hu e-mail címen, vagy az OFFICE LINE Kft. 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai címen), hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

Példa: Ön tilatkozhat az adatkezelés ellen, ha mi azt a saját jogos érdekünk alapján kezeljük. Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor ezt az OFFICE LINE Kft. 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai illetve adatvedelem@office-line.hu e-mail címre küldött levélben megteheti, és mi indokolatlan késedelem nélkül válaszolunk Önnek és jogos igény esetén teljesítjük azt.

Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos adatkezelés iránti érdekünk úgynevezett kényszerítő erejű jogos érdek, akkor nem fogunk tudni eleget tenni a korlátozás iránti igényének, de természetesen erről is részletesen tájékoztatni fogjuk.

Az Érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az Érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő intézkedései az Érintett kérelme alapján

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Bírósághoz fordulás joga

Példa: Ön úgy érzi, hogy megsértettük az Ön adatkezelésre vonatkozó jogait. Javasoljuk, hogy először – mielőtt bírósághoz fordulna – felénk jelezze igényét (az OFFICE LINE Kft. 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai illetve adatvedelem@office-line.hu e-mail címen), vagy problémáját, mert igyekszünk mindent megtenni az Ön elégedettségéért.

Az Érintett az Infotv. 23. §-ában foglaltaknak megfelelően az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az Érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az Érintett halálát követően

Példa: Ahogy Ön végrendelkezik, ugyanúgy joga van ahhoz, hogy megbízzon valakit azzal, hogy az Ön halála esetén 5 évig érvényesítse Ön helyett a jogait az Önre vonatkozó adatkezelésekkel kapcsolatosan. Ehhez közjegyző előtt, vagy ügyvéd előtt, esetleg otthon két tanúval aláíratva kell egy dokumentumot (meghatalmazást) írnia, amit a meghatalmazottja el is fogad.
Ha nem él ezzel a lehetőséggel, akkor pedig a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozója lesz erre jogosult. A közeli hozzátartozói közül pedig az tud eljárni ebben a kérdésben, aki először ezt megteszi, és közli velünk.

Az Érintett halálát követő öt éven belül az Infotv. 14. § b)-e) pontjában, illetve – a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén – a GDPR 15-18. és 21. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az Érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az Érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.
Ha az Érintett nem tett megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult az Infotv. 14. § c) pontjában, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén a GDPR 16. és 21. cikkében, valamint – ha az adatkezelés már az Érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az Érintett halálával megszűnt – az Infotv. 14. § d) és e) pontjában, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén a GDPR 17. és 18. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az Érintett halálát követő öt éven belül. Az Érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.
Az Érintett jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során az Infotv. által az Érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.
Az Érintett jogait érvényesítő személy az Érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – és a adott esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.
Az Adatkezelő kérelemre tájékoztatja az Érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját a kérelem alapján megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az Érintett a nyilatkozatában megtiltotta.

PROFILALKOTÁS ÉS AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

A személyes adatok kezelése során automatizált döntéshozatalt illetve profilalkotást Adatkezelő nem alkalmaz.

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

ADATVÉDELMI INCIDENS

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

az adatvédelmi incidens jellege, az Érintettek és a személyes adatok hozzávetőleges száma és kategóriája;
Adatkezelő neve, elérhetősége, kapcsolattartó neve és elérhetősége;
az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követően indokolatlan késedelem nélkül, de 72 órán belül tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia, és világosan és közérthetően ismertetni kell az incidens jellegét.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

az érintett személyes adatok köre;
az Érintettek köre és száma;
az adatvédelmi incidens időpontja;
az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat az Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban ha az Érintett úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a fent megadott e-mail címre, vagy postai címre.

Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410; koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”)
bíróságnál a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai szerint a per tárgyától és a pertárgyértéktől függően az alperesi székhelyhez igazodó törvényszék vagy járás-, illetve kerületi bíróság előtt, vagy az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen tájékoztatóra a GDPR, valamint a magyar jog, különösen az Infotv. rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2020. június 23.

OFFICE LINE Kft.
Adatkezelő

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZÓK, ÁLLÁSRA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA
Érvényesség: 2020. június 23-tól visszavonásig

Kedves Álláskereső, leendő Munkatársunk!

Örömmel vesszük érdeklődését az OFFICE LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és az általunk meghirdetett vagy betölthető állások iránt.

Az OFFICE LINE Kft. rendkívül fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és az adatok tárolására, kezelésére, felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatás biztosítását.

Ezen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson az álláskeresés céljából elküldendő személyes adatai kezelése körében követett gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
A tájékoztatás további célja, hogy elősegítse az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szabályainak megfelelően.

Fontos kiemelni, hogy Önt (a továbbiakban: Ön vagy Érintett) az adatkezelés során törvényileg biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg, melyekről lentebb részletesen is talál információt. Ezen tájékoztató az OFFICE LINE Kft. által történő adatkezelésre vonatkozik.

Kérjük, hogy a pályázatának, önéletrajzának megküldése előtt figyelmesen olvassa végig és amennyiben adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel összefüggő jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot belső adatvédelmi felelősünkkel az alábbi elérhetőségen:

Név: Masznik Ferenc
E-mail: adatvedelem@office-line.hu
Postai cím: Office Line Kft., 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93., C ép., fszt.

KIK AZ ADATKEZELŐ?

OFFICE LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt.
Postai cím: 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt.
E-mail: info@office-line.hu
Web: https://www.office-line.hu/

MIRE VONATKOZIK EZ A SZABÁLYOZÁS?

Jelen tájékoztató a meghirdetett vagy betölthető állásainkra jelentkezők, illetve az önként, álláshirdetés nélkül önéletrajzukat, illetve pályázatukat megküldők adatai kezelésének, valamint az állások betöltéséhez kapcsolódó kiválasztási folyamat során megvalósuló adatkezelések szabályait határozza meg.

A következő csatornákon keresztül hirdetjük meg a betölthető állásainkat és fogadjuk a jelentkezését:
online hirdetés

MILYEN ADATOKAT KEZELÜNK?

A meghirdetett állásainkra történő jelentkezés és annak elbírálása során az Ön által elektronikusan, vagy papír formában elküldött önéletrajzban vagy más módon megadott alábbi személyes adatokat kezeljük:
személyes adatok: név; lakcím; születési év; állampolgárság; nem; telefonszám; fénykép.
tanulmányok, ismeretek: végzettség típusa, neve, intézmény neve, befejezés időpontja; jogosítvány típusa, megszerzés ideje; IT ismeret, certifikáció; nyelvtudás: nyelv, szint, megszerzés ideje; egyéb szakmai ismeretek.
munkatapasztalat: foglalkoztató cég neve; munkakör megnevezése; munkavégzés címe; foglalkoztatás ideje; munkakör leírása;

Kizárólag olyan különleges adatokat gyűjtünk az Ön írásbeli hozzájárulása alapján, amelyek az adott munkakör betöltéséhez szükségesek (például: megváltozott munkaképességgel kapcsolatos egészségügyi adatok). Amennyiben az Ön által megadott adatok között van olyan különleges adat, ami a munkakör betöltéséhez nem szükséges, haladéktalanul töröljük.

Tájékoztatjuk, hogy a pályáztatás során a meghirdetett állásra jelentkező közösségi médiában (LinkedIn vagy más üzleti, munka közösségi média felületen) megjelenített nyilvános, bárki számára hozzáférhető, nem korlátozott hozzáférésű adatait megtekinthetjük. Az ún. korlátozottan nyilvános adatokra (például zárt csoportban közzétett adatok a csoport más tagja által történő megszerzése révén) vonatkozó adatkezelést nem végzünk.
Kizárólag azokat az adatokat nézzük meg ebben a körben, amelyek az adott álláspályázat kapcsán lényegesnek és relevánsnak minősülnek.
A közösségi oldalon nyilvánosan végzett tevékenységét megismerhetjük, abból következtetést vonhatunk le, de bárminemű további adatkezelést nem végzünk, illetve a profiloldalát nem tároljuk el és nem továbbítjuk.

HOGYAN VESSZÜK FEL AZ ADATOKAT ÉS MIRE FIGYELÜNK A TÁJÉKOZTATÁSKOR?

Személyes adatok felvétele, az Ön tájékoztatása

A jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat – a lent meghatározott eseteken kívül – kizárólag az ott meghatározott célok valamelyikével összefüggésben, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén kezeljük (adatkezelés jogalapjai):

Ön hozzájárulása;
jogszabály kötelező rendelkezése, illetve jogi kötelezettség teljesítése érdekében;
szerződés teljesítése érdekében, amennyiben az egyik fél Ön, vagy annak megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges mértékben;
természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében;
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, kikéve, ha az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek, különösen, ha az Érintett gyermek.

A megadott céllal összefüggésben – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – csak a cél eléréshez feltétlenül szükséges adatokat, illetve az egyes személyes adatokat célonként elkülönítetten kezeljük.

Amennyiben a személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre, úgy Önt tájékoztatjuk:

a kezelt adatokról;
adatkezelő, valamint képviselőjének kilétéről és elérhetőségéről;
személyes adatok kezelésének céljáról és jogalapjáról;
adatok címzettjeiről, illetve ezek kategóriáiról;
adott esetben harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, tovább a Bizottság megfelelőségi határozatáról vagy ennek hiányáról, illetve megfelelő garanciákon, kötelező vállalati szabályokon, vagy a kockázatokról való tájékoztatás utáni hozzájáruláson alapuló adattovábbításról;
adatok tárolásának időtartamáról;
hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás és adathordozhatóság jogáról;
felügyeleti hatósághoz címzett panasz jogáról;
automatizált döntéshozatalról és profilalkotásról.

Amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, úgy az adatkezelésről Önt előzetesen tájékoztatjuk továbbá:

a vonatkozó, az adatkezelést kötelezővé tevő jogszabályról;
a jogorvoslati lehetőségekről.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, úgy az adatkezelés megkezdése előtt Önt előzetesen tájékoztatjuk továbbá:

az adatkezelés pontos céljáról;
hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről (azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi, jogszerű adatkezelés jogszerűségét);
a jogorvoslati lehetőségekről, valamint
hozzájárulást kell kérni az adatkezeléshez.

Amennyiben az adatkezelés a mi vagy harmadik fél jogos érdekein alapul, úgy az adatkezelés megkezdése előtt Önt előzetesen tájékoztatjuk továbbá a mi vagy harmadik fél jogos érdekéről.

Eljárás a nem közvetlenül Öntől felvett személyes adatok esetében:

Amennyiben a személyes adat nem az Ön részéről került átadásra, vagy az nem állapítható meg kétséget kizáróan, úgy az alábbiak szerint járunk el.

Források, ahonnan az Ön adatait megkaphatjuk:
aa.) Beck And Partners Kft.
Cím: 1119 Budapest, Bártfai u. 15-17.
E-mail: info@bap.hu
Web: https://bap.hu/
Adatvédelem: https://bap.hu/adatkezelesi-elvek

Adatok, amelyeket, mint címzettek kapunk: név; lakcím; születési év; állampolgárság; nem; telefonszám; fénykép, tanulmányok, ismeretek: végzettség típusa, neve, intézmény neve, befejezés időpontja; jogosítvány típusa, megszerzés ideje; IT ismeret, certifikáció; nyelvtudás: nyelv, szint, megszerzés ideje; egyéb szakmai ismeretek, munkatapasztalat: foglalkoztató cég neve; munkakör megnevezése; munkavégzés címe; foglalkoztatás ideje; munkakör leírása.
Adattovábbítás célja: Adatkezelő által meghirdetett állás betöltése, az Érintett foglalkoztatása, kapcsolattartás az Érintettel az állás betöltése céljából. A személyes adatok az Ön önkéntes hozzájárulása jogalapon (GDPR. 6. cikk (1) bek. a) pont) kerülnek továbbításra hozzánk e-mail formájában elektronikusan.
Az adatok nem nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak.

Amennyiben a megküldött személyes adatokból az adatkezelésre jogosult meg tudja állapítani az Ön elérhetőségét, úgy ezen elérhetőségen keresztül haladéktalanul, de legkésőbb a személyes adatok megérkezésétől számított 30 napon belül, míg kapcsolattartás céljára használt személyes adatok esetében az első kapcsolatfelvételkor, míg ha a személyes adatok más címzett részére is átadásra kerülnek, úgy legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor az Ön rendelkezésére bocsátjuk a következő információkat:

a személyes adatok megküldésével összefüggő célhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót, amely legalább a jelen pont szerinti információkat tartalmazza;
amennyiben a nálunk érvényben lévő utasítások, eljárások vagy más szabályok szerint a személyes adatok ezen céltól eltérő további célból is adatkezelést folytatunk, úgy az ezen adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást is;
a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

A jelen pontban foglaltakat nem kell alkalmaznunk, ha és amilyen mértékben:

Ön már rendelkezik a fenti információkkal;
a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, vagy amennyiben a tájékoztatási kötelezettség teljesítése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését;
az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

A fenti felsorolás második szerinti eseteiben az akadály elhárulása után haladéktalanul tájékoztatjuk Önt az adatkezelésről. Amennyiben Ön közvetlenül nem tájékoztatható, de a tájékoztatás megadása nem veszélyeztetné az adatkezelés célját, úgy a tájékoztatást nyilvánosan közzétesszük a honlapunkon.

A szerződésekben, vagy a szerződések teljesítése során a birtokunkba került személyes adatokra is jelen pontot alkalmazzuk.

AMENNYIBEN KONKRÉT ÁLLÁSRA JELENTKEZIK, MILYEN CÉLBÓL ÉS MEDDIG KEZELJÜK AZ ADATAIT?

Az adatkezelés célja:
a megjelölt állásajánlattal kapcsolatban való kapcsolattartás;
az állásajánlatokkal kapcsolatos kiválasztási eljárás lefolytatása;
munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése.

Álláshirdetésre jelentkezés esetén a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így konkrét állásajánlat esetén az adott állásra kiválasztott pályázó belépéséig, illetve addig kezeljük, amíg nem kéri adatai törlését vagy vonja vissza hozzájárulását.

Amennyiben a kiválasztási eljárás során vagy azt követően ehhez külön hozzájárul, az önéletrajzát a konkrét állásajánlattal kapcsolatos kiválasztási eljárás lezárását követően is – a hozzájárulásának visszavonásáig vagy törlési kérelméig, de maximum egy évig – megőrizzük annak érdekében, hogy később is közvetíteni tudjunk érdeklődésének, illetve képzettségének, adottságainak és igényeinek megfelelő állásajánlatot.

A konkrét pályázat lezárását követően minden esetben értesítjük, nemleges válasz, sikertelen pályázat esetén is. Amennyiben papír alapon juttatta el nekünk a pályázatát, kérése esetén a benyújtott pályázati anyagot visszaküldjük.

AMENNYIBEN ÁLTALÁNOS ÉRDEKLŐDÉSSEL KÜLDI EL PÁLYÁZATÁT, MILYEN JOGALAPON ÉS HOGYAN KEZELJÜK AZ ADATAIT?

Amennyiben nem konkrét állásajánlatra jelentkezik, személyes adatai kezelése jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásán alapul.

Amennyiben nem konkrét álláspályázatra jelentkezik, vagy nem jelentkezik konkrét álláshirdetésünkre, írásban tájékoztatjuk az adatkezelés körülményeiről/az adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről. Kérjük, 24 órán belül igazolja vissza az adatkezelési feltételek elfogadását, egyéb esetben a megküldött, vagy más csatornán tudomásunkra jutott adatokat töröljük.

MILYEN JOGALAPON KEZELJÜK AZ ÖN ADATAIT ÉS MI TÖRTÉNIK HA NEM JÁRUL HOZZÁ AZ ADATKEZELÉSHEZ?

Amikor Ön beküldi hozzánk a pályázatát, akkor a személyes adatainak a kezelése az Ön jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásán alapul.
Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az adatkezelő illetve az adatvédelmi felelős elérhetőségei egyikéhez címzett írásbeli kérelemmel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás tekintetében további információkat olvashat a jelen tájékoztató elfeledtetéshez való jog alcím alatt.

A közösségi médiában (LinkedIn vagy más üzleti, munka közösségi média felületen) megjelenített nyilvános, bárki számára hozzáférhető, nem korlátozott hozzáférésű adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja a OFFICE LINE Kft. jogos érdeke, amely az GDPR 6. cikk (1) f) pontján alapul. A hivatkozott rendelkezésnek való megfelelés érdekében elvégeztük az érdekmérlegelés tesztet, melynek eredményeképpen a következőket állapítottuk meg:
Adatkezelőnek – megítélése szerint – jogos érdeke fűződik az általa betöltendő állásra a legmegfelelőbb munkaerő kiválasztásához;
Az adatkezelés célja kizárólag az aktuális betöltendő állással kapcsolatosan a pályázó alkalmasságának megismerése az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése céljából;
Adatkezelő a pályázó közösségi médiában (LinkedIn vagy más üzleti, munka közösségi média felületen) megjelenített nyilvános, bárki számára hozzáférhető, nem korlátozott hozzáférésű adatait megtekintheti.
Adatkezelő az ún. korlátozottan nyilvános adatokat (például zárt csoportban közzétett adatok a csoport más tagja által történő megszerzése révén) nem ismeri meg, ezirányú adatkezelés nem végez.
Adatkezelő kizárólag azokat az adatokat ismeri meg ebben a körben, amelyek az adott álláspályázat kapcsán lényegesnek és relevánsnak minősülnek.
A pályázó közösségi oldalon nyilvánosan végzett tevékenységét adatkezelő megismerheti, abból következtetést vonhat le, de adatkezelő bárminemű további adatkezelést nem végez, illetve a pályázó profiloldalát nem tárolja el és nem továbbítja.
A pályázó személyes adatai, magánélete védelméhez fűződő jogát arányosan korlátozza az adatkezelő jelen pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos érdeken alapuló adatkezelés. Adatkezelő a jogos érdek és az adatkezelése szempontjából megvizsgálta mindazon eszközöket és lehetőségeket, amelyek a kívánt – és jelen Szabályzatban megjelölt – cél elérése érdekében figyelembe vehető és úgy ítélte meg, hogy a közösségi médiába történő kizárólag publikus adatok terén történő betekintés jelen Szabályzatban meghatározott módon történő alkalmazása a magánszférát a lehető legkevésbé korlátozó megoldásnak tekinthető és így megfelel a szükségesség és arányosság követelményének.
A fentiek alapján adatkezelő megítélése szerint a jelen pont szerinti pályázói adatkezelés alkalmazása megfelel a jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági követelményeknek.

A mi felelősségünk, hogy a jelen szabályzatban foglalt adatkezelési szabályokról tájékoztassuk és a személyes adatai jogszerű átadása érdekében a hozzájárulását beszerezzük. Amennyiben a hozzájárulásának beszerzésére nem kerül sor, a személyes adatait töröljük.

A jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérően nem kezeljük személyes adatait.

Ha Ön úgy dönt, hogy nem adja meg az adatait, illetve hozzájárulását az adatkezeléshez, úgy nem tudjuk Önt figyelembe venni általunk kínált állás kapcsán. Amennyiben nem járul hozzá, hogy az adatkezelést a konkrét meghirdetett állás betöltése után is kezeljük, úgy nem áll módunkban a későbbi esetleges állásüresedés során Önt megkeresni, és az állást felkínálni – amennyiben Önre esne a választásunk – Önnek.

KIK JOGOSULTAK MEGISMERNI A SZEMÉLYES ADATAIT?

A személyes adataihoz kizárólag azon munkavállalóink férhetnek hozzá, akik az adott állásajánlattal összefüggő kiválasztási eljárással kapcsolatban eljárási vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek, valamint az általunk igénybe vett Adatfeldolgozók jogosultak a hatályos jogszabályok szerint.

Adatkezelő részéről:
A pályázó felvételéről döntő, felsővezető vezető, Önnel kapcsolatot tartó munkatárs.

Az adatok feldolgozását az adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

E-mail kommunikáció:
Amennyiben Adatkezelő e-mailen tartja a kapcsolatot az Érintettel, úgy az alábbi adatfeldolgozó szerverén kerülnek tárolásra az elektronikus levelezéssel kapcsolatos adatok:

Microsoft Ireland Operations Limited – Office365
Adatvédelmi információk: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter és https://products.office.com/hu-HU/where-is-your-data-located?ms.officeurl=datamaps&geo=All
levélben:
Attn: Data Protection Officer
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18
D18 P521
telefonon: +353 (0) 1 295 3826
webes űrlapon: http://go.microsoft.com/?linkid=9846224

adatok: teljes elektronikus levelezés (név, e-mailcím, megszólítás, e-mail tartalma, csatolmányok)
cél: tárhelyszolgáltatás (felhő szolgáltatás), adattárolás, levelezés szoftveres környezetének biztosítása
hozzáférés ideje: https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter és https://products.office.com/hu-HU/where-is-your-data-located?ms.officeurl=datamaps&geo=All; Az előfizetés lemondása után az Office 365-fiókhoz tartozó adatok csak korlátozottan, kizárólag a rendszergazdák számára lesznek elérhetők további 90 napig.

Elektronikusan saját szerveren tárolt adatok:

ARCONSULT Kft. – rendszergazda
Székhely: 1013 Budapest, Pauler u. 1.
Központi ügyintézés helye: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 2/A
e-mailben: info@arconsult.hu
web: https://arconsult.hu
Facebook: https://facebook.com/arconsult

adatok: rendszergazdai feladatai ellátása során bármely elektronikusan a szerveren tárolt adathoz hozzáfér;
cél: szerver és informatikai eszközök karban tartása;
hozzáférés ideje: előre nem meghatározható, a karbantartói munka elvégzésének idejével egyezik meg;

Felhőben tárolt adatok:

MiniCRM Zrt.
Cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
Email: help@minicrm.hu
Web: https://www.minicrm.hu

adatok: önéletrajzok
cél: tárhelyszolgáltatás (felhő szolgáltatás), adattárolás, biztonsági mentés
hozzáférés ideje: adatkezelői törlés esetén a törölt adatok 10 napig visszaállíthatóak, törlés nélkül a felhőbe mentett adatok tekintetében a hozzáférés ideje a szerződés időtartama, szolgáltatás igénybevételének ideje +30 nap;

Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatjuk.

Kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az Ön kifejezett hozzájárulásával adunk át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet, illetve más adatkezelők részére az Ön adatait nem továbbítjuk.

HOL KEZELJÜK AZ ADATAIT?

1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt., illetve a felhőszolgáltatással érintett adatok tekintetében MiniCRM Zrt. által biztosított szerveren:
https://www.minicrm.hu/adatvedelem/

MILYEN JOGAI VANNAK?

Tájékoztatás és Hozzáférés a személyes adatokhoz

Példa: Ön bármely adata vonatkozásában – amelyet Önnel kapcsolatosan kezelünk – kérheti, hogy nyújtsunk Önnek tájékoztatást (részleteket lejjebb olvashat). Például szüksége lenne arra a pályázati anyagára, amelyet hozzánk benyújtott, vagy csak információt szeretne arról, hogy kezeljük-e még a benyújtott pályázatát, illetve, hogy milyen adatokat kezelünk Önnel kapcsolatosan.
Mind kérdés esetén, mind ha másolatot szeretne kérni a benyújtott pályázatáról, adatairól, írjon az adatvedelem@office-line.hu e-mail címre, vagy az OFFICE LINE Kft. 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai címre, és mi indokolatlan késedelem nélkül válaszolunk Önnek és jogos igény esetén teljesítjük azt.

Kérésére tájékoztatást adunk arról, hogy személyes adataira vonatkozóan folytatunk-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést adunk Önnek a személyes adataihoz, valamint tájékoztatjuk Önt a következő információkról:

az adatkezelés célja(i);
az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái, kategóriái;
személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
az adatkezelés tervezett időtartama;
jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
a Hatósághoz való fordulás lehetősége, panasz benyújtásának joga;
az adatok forrása;
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, illetve ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, azt, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következménnyel jár;
az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatát díjmentesen rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

Ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minket terheli.
Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátanunk, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kötelesek vagyunk indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 1 hónapon belül (amely szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbítható; a meghosszabbításról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk), közérthető formában megadni a tájékoztatást. A hozzáférés iránti kérelmét az adatvedelem@office-line.hu e-mail címre, vagy az OFFICE LINE Kft. 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai címre nyújthatja be.

Ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, a GDPR 11. cikke sérelme nélkül további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.
A GDPR 11. cikke szerint, ha azok a célok, amelyekből a személyes adatokat kezeljük, nem vagy már nem teszik szükségessé az Ön azonosítását, nem vagyunk kötelesek kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni vagy kezelni annak érdekében, hogy pusztán azért azonosítsuk Önt, hogy megfeleljünk a GDPR rendeletnek. Ha ezekben az említett esetekben bizonyítani tudjuk, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy azonosítsuk Önt, erről lehetőség szerint megfelelő módon tájékoztatjuk. Ilyen esetekben az Ön jogaira vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandóak, kivéve, ha abból a célból, hogy az említett jogait gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt.
A kérelem teljesítése akkor tagadható meg, ha bizonyítjuk, hogy Önt nem áll módunkban azonosítani.

Az adathordozhatósághoz való jog

Példa: Az adathordozhatóság a GDPR szerint olyan automatizált (gépi eszközökkel végzett) adatkezelésre vonatkozik, amely szerződésen vagy az Ön hozzájárulásán alapul.
Amennyiben a feltételek fennállnak, és Ön a adatvedelem@office-line.hu e-mail címen, vagy az OFFICE LINE Kft. 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai címen keresztül kérelmezi tőlünk, hogy bocsássuk rendelkezésére az adathordozhatósággal érintett adatait, úgy mi a további felhasználást támogató formátumban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül megtesszük azt Önnek. Indokolt esetben az 1 hónapos határidőt további két hónappal meghosszabbíthatjuk, de erről Önt 1 hónapon belül értesítjük.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az e bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a törléshez, illetve elfeledtetéshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Kezelt adatok helyesbítése

Példa: Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a pontatlan személyes adatokat, vagy kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is. Amennyiben adatkezelést folytatunk az Ön benyújtott pályázatával kapcsolatosan – mert még nem járt le a kiválasztási folyamat, vagy akár mert kérte, hogy tartsuk meg azt arra az esetre, ha később Önnek való pozíció megüresedne nálunk – és az akkor benyújtott adatai bármilyen okból helyesbítésre szorulnak, úgy kérjük írjon az adatvedelem@office-line.hu e-mail címre, vagy az OFFICE LINE Kft. 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai címre, és mi indokolatlan késedelem nélkül válaszolunk Önnek, jogos igény esetén elvégezzük a helyesbítést, illetve a kiegészítést.

Jogosult kérni a pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve hiányos adatainak kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembevételével személyazonosságának igazolásával. A helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégezzük a nyilvántartásunkban, és ennek megtörténtéről írásban értesítjük.

Kezelt adatok törlése

Példa: Ön például hozzájárult ahhoz, hogy az Ön álláspályázatát, önéletrajzát megőrizzük egy esetleges későbbi üresedés esetére. Meggondolta magát, vagy időközben állásba került, és már nem szeretné, ha megtartanánk a pályázatát. Természetesen a pályázat elbírálása alatti időben is bármikor kérheti az adatai törlését, és ezzel azt, hogy ne vegyen részt az állásra kiválasztásban.
Írjon az adatvedelem@office-line.hu e-mail címre, vagy az OFFICE LINE Kft. 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai címre, és mi indokolatlan késedelem nélkül válaszolunk Önnek és jogos igény esetén (nincs más olyan jogalap, amely miatt kötelesek vagyunk tovább kezelni az adatait) teljesítjük azt.

Kérelmezheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük azt Önre vonatkozó személyes adatokat. Kötelesek vagyunk a személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatait, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölnünk kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennünk az észszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az érintett személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozása

Példa: Ön hozzájárult ahhoz, hogy az Ön álláspályázatát, önéletrajzát megőrizzük egy esetleges későbbi üresedés esetére. Időközben állásba került, de még nem döntötte el, hogy szeretné-e, ha megtartanánk a pályázatát (akár mert ott még a próba idejét tölti), de azt sem szeretné, hogy amíg ezt eldönti, mi keressük Önt (zavaró lehet az új munkáltatója előtt). Ebben az esetben például kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, amíg Ön eldönti mit szeretne: töröltetni az adatait, vagy azt, hogy a későbbiekben egy megfelelő állás megüresedésekor keressük Önt.
Ilyenkor – nem számítva egy-két kivételt, amelyet lejjebb olvashat ezen jog kifejtése résznél – kizárólag csak tárolni vagyunk jogosultak a korlátozás alá eső adatokat, amíg Ön eldönti, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy tovább kezeljük azokat, azaz, hogy keressük Önt.
Kérjük, ha ilyen igénye merülne fel, írjon az adatvedelem@office-line.hu e-mail címre, vagy az OFFICE LINE Kft. 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai címre.

Jogosult arra, hogy kérésére a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely Európai Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben a kérésére korlátoztuk az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Minden olyan címzettet tájékoztatunk a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

Példa: Ön profilt készített, illetve profiljába adatokat töltött a LinkedIn alkalmazáson. Nem szeretné, ha megtekintenénk az Ön profilját.
Amennyiben szeretné megakadályozni ezt az adatkezelést, azaz szeretné, hogy ne tekintsük meg a munka célú közösségi oldalakra elhelyezett adatait, profilját, úgy írjon nekünk az adatvedelem@office-line.hu e-mail címre, vagy az OFFICE LINE Kft. 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai címre, hogy tiltakozik a jogos érdekünkből történő adatkezelés ellen, és mi megszüntetjük azt, kivéve, ha kényszerítő erejű jogos érdeket tudunk felmutatni az Ön kérésével szemben. A kényszerítő jellegű jogos érdek azt jelenti, hogy olyan erős érdekünk áll fenn az adatkezelés mellett, amely erősebb az Érintett kérésénél, érdekénél. Ilyen esetben részletesen ismertetjük Önnel a kényszerítő erejű jogos érdekünk.
A kérésre 1 hónapon belül válaszolunk, kivéve, ha nagyon sok igényt kapunk egyszerre, mert akkor 1 hónapon belüli válaszunkban további két hónap türelmet fogunk kérni.

Abban az esetben tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

közérdekű vagy ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Tiltakozása esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Adatkezelő intézkedései az Érintett kérelme alapján

Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha azt másként kéri.

Ha nem teszünk intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minket terhel.

Bírósághoz fordulás joga

Példa: Ön úgy érzi, hogy megsértettük az Ön adatkezelésre vonatkozó jogait. Kérjük, hogy először felénk jelezze igényét, vagy problémáját, mielőtt bírósághoz fordulna, mert igyekszünk mindent megtenni az Ön elégedettségéért.

Az Érintett az Infotv. 23. §-ában foglaltaknak megfelelően az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az Érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az Érintett halálát követően

Példa: Ahogy Ön végrendelkezik, ugyanúgy joga van ahhoz, hogy megbízzon valakit azzal, hogy az Ön halála esetén 5 évig érvényesítse Ön helyett a jogait az Önre vonatkozó adatkezelésekkel kapcsolatosan. Ehhez közjegyző előtt, vagy ügyvéd előtt, esetleg otthon két tanúval aláíratva kell egy dokumentumot (meghatalmazást) írnia, amit a meghatalmazottja el is fogad.
Ha nem él ezzel a lehetőséggel, akkor pedig a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozója lesz erre jogosult. A közeli hozzátartozói közül pedig az tud eljárni ebben a kérdésben, aki először ezt megteszi, és közli velünk.

Az Érintett halálát követő öt éven belül az Infotv. 14. § b)-e) pontjában, illetve – a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén – a GDPR 15-18. és 21. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az Érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az Érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.
Ha az Érintett nem tett megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult az Infotv. 14. § c) pontjában, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén a GDPR 16. és 21. cikkében, valamint – ha az adatkezelés már az Érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az Érintett halálával megszűnt – az Infotv. 14. § d) és e) pontjában, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén a GDPR 17. és 18. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az Érintett halálát követő öt éven belül. Az Érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.
Az Érintett jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során az Infotv. által az Érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.
Az Érintett jogait érvényesítő személy az Érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – és a adott esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.
Az Adatkezelő kérelemre tájékoztatja az Érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját a kérelem alapján megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az Érintett a nyilatkozatában megtiltotta.

PROFILAKOTÁS ÉS AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

Profilalkotást és automatizált döntéshozatalt nem alkalmazunk.

ADATBIZTONSÁG

Elkötelezettek vagyunk, hogy gondoskodjunk az adatok biztonságáról, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzuk azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezzük magunkat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a hozzájárulása alapján továbbítjuk vagy átadjuk, felhívjuk, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag mi, valamint alkalmazottaink, illetve az általunk igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adjuk át.

Megteszünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóink részére előírjuk.

Ön elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak online térben, e-mailben történő megadása esetén – annak ellenére, hogy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezünk –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén nem vagyunk felelősek ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy Önnek ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül Ön is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.
Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki. Legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat végrehajtani.

HOGYAN KEZELJÜK AZ ADATVÉDELMI INCIDENSEKET?

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az általunk kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, kötelesek vagyunk bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok hozzávetőleges száma és kategóriája;
adatkezelő neve, elérhetősége, kapcsolattartó neve és elérhetősége;
az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az adatvédelmi incidens észlelését követően, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár úgy indokolatlan késedelem nélkül, de 72 órán belül tájékoztatjuk az érintetteket az adatvédelmi incidensről a honlapunkon keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia és világosan és közérthetően ismertetni kell az incidens jellegét.

Az adatvédelmi incidensekről az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

az érintett személyes adatok köre;
az érintettek köre és száma;
az adatvédelmi incidens időpontja;
az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrizzük meg.

MILYEN LEHETŐSÉGEI VANNAK JOGAI ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ?

Mindent elkövetünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az adatvedelem@office-line.hu e-mail címre, vagy az OFFICE LINE Kft. 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410; koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”)
bíróságnál a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai szerint a per tárgyától és a pertárgyértéktől függően az alperesi székhelyhez igazodó törvényszék vagy járás-, illetve kerületi bíróság előtt, vagy az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani.

EGYÉB

Jelen tájékoztatóra a GDPR, valamint a magyar jog, különösen az Infotv. rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2020. június 23.

OFFICE LINE Kft.
Adatkezelő

Az OFFICE LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a office-line.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldalon keresztül történő kommunikációval („ajánlatkérés”), illetve a Weboldal által használt cookie-kal (süti) kapcsolatosan végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – a továbbiakban: GDPR – 13. illetve 14. cikkei szerint.

A Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett) elfogadják a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató).

ADATKEZELŐ

OFFICE LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt.),
postai cím: 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt.
E-mail: info@office-line.hu
Web: https://www.office-line.hu/

Adatvédelmi felelős:
Név: Masznik Ferenc
E-mail: adatvedelem@office-line.hu
Postai cím: Office Line Kft., 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93., C ép., fszt.

Kommunikáció

KEZELT ADATOK KÖRE, KEZELT ADATOK

A Felhasználó az Adatkezelővel az „Ajánlatkérés” funkció használatával veheti fel a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételkor a következő személyes adatok megadása szükséges:

Teljes név;
E-mail cím;
Telefonszám

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

Cél:
Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatás nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

a Felhasználó részére válaszadás;

kapcsolattartás a Felhasználóval.

Adatkezelő a meghatározott céltól eltérően nem kezeli az Érintett adatait.

Időtartam:
Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli (ami Felhasználói kérdéstől függően eltérő lehet), illetve amíg a Felhasználó nem vonja vissza a hozzájárulását, nem kéri az adatai törlését. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul, de legkésőbb 3 hónap elteltével automatikus törlésre kerülnek. Kérjük olvassa el a törlési jog Tájékoztató 11. pontjában foglalt részletes ismertetését.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az „Ajánlatkérés” funkció használata során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk, (1) bek. a) pont).
Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Kérjük olvassa el a törlési jog Tájékoztató 11. pontjában foglalt részletes ismertetését.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

FELTÉTEL-E VAGY KÖTELEZŐ-E AZ ADATOK MEGADÁSA, ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYE

Az adatok megadása nem kötelező, szerződéskötésnek nem előfeltétele.
Ha a Felhasználó nem adja meg az adatokat, nem kapjuk meg a megkeresését, kérdését, és nem tudunk válaszolni rá.

ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK, ADATFELDOLGOZÁS, ADATKEZELÉS CÍMZETTJEI, ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS CÉLJA

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő és annak Weboldallal és azon történő kommunikációval foglalkozó munkatársai, valamint az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók jogosultak a hatályos jogszabályok szerint.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

Szerverszolgáltató:
Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
postai cím: 1538 Budapest, Pf.: 510.
e-mail: iroda@tarhely.eu

adatok: elektronikusan a szervereken tárolt minden titkosítatlan adathoz hozzáfér;
cél: szerverbérlet;
hozzáférés ideje: a szerverszolgáltatás igénybevételének teljes ideje, ami határozatlan ; a szerződés megszűnését követő lehető legrövidebb időn – legfeljebb 30 napon belül – belül a hozzáférés (adattárolás) lehetősége megszűnik.

Weboldalfejlesztő:
PR-Agent Communications Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 16. C. ép. 1. em. 4.
postai cím: 1095 Budapest, Soroksári út 16. C. ép. 1. em. 4.
e-mail: hello@pragent.hu

adatok: teljes név, e-mail cím, telefonszám, kérdés (amelyeket aktuálisan tárol a Weboldal);
cél: Weboldal karbantartása;
hozzáférés ideje: aktuális karbantartás ideje.

Webfejlesztő aladatfeldolgozója:
Lukácsa László egyéni vállalkozó
postai cím: 1095 Budapest, Soroksári út 16. C. ép. 1. em. 4.
e-mail: support@pragent.hu

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.
Adatkezelő harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja ezen adatokat.

SÜTIK (Cookies)

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN?

Mi az a cookie?
A cookie (süti) a webszerver által küldött, olyan változó tartalmú alfanumerikus információ csomag, amely a Felhasználó számítógépén rögzül és egy előre meghatározott érvényességi időre szólóan tárolásra kerül. A cookie-k lehetőséget biztosítanak a Felhasználó egyes adatainak lekérdezésére, a Felhasználó internethasználatának, preferenciáinak, interneten megjelenített érdeklődési körének nyomon követésére. A cookie-k segítségével meghatározható a Felhasználó interneten megjelenített érdeklődése, internet használati szokásai, a www.office-line.hu Weboldal látogatási története. Amennyiben a honlaplátogatás során a Felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, akkor összekapcsolható az aktuális látogatás a korábbiakkal. A cookie-k a domain-hez kötődnek, ezért a cookie-k önmagukban a konkrét természetes személy Felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a Felhasználó számítógépét ismerik fel.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon a Tájékoztatóban foglaltak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

Mit érdemes tudni Felhasználóként:
A Felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adatok védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó (lásd még a 9. pontot).
A Felhasználó a számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően is törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.
Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Cookie-k fajtái, forrás, illetve idő szerint:

Belső és külső cookie-k
Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a cookie-t a Felhasználó számítógépére, belső cookie-nak nevezzük, ha pedig külső szolgáltató a cookie forrása, úgy külső cookie-ról van szó.

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie
A munkamenet cookie-k kizárólag a Felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódnak időben, és a céljuk az adatvesztés megakadályozása (például adatok beírása során a már beírt adatok). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a cookie-k e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy menttet cookie
Az állandó cookie-k érvényességi ideje napok, hetek, hónapok vagy évek. Az érvényességi ideig a mentett cookie-k a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, de a Felhasználó az előre meghatározott határidők lejárta előtt bármikor törölheti őket.

Cookie-k használatának jogalapja:
A Weboldalra látogatással, valamint az „Elfogadom” gomb megnyomásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges saját (belső) illetve külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben (belső és külső cookie-k).
A cookie-k használatának jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amelyet bármikor visszavonhat, viszont a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti jogszerű adatkezelést (cookie használatot).

Google, Google Analytics:
Adatkezelő a Weboldalon saját (belső) és külső szolgáltatók (pl. Google) által kezelt cookie-kat használ. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Az általunk használt cookie-k típusai:

Szükséges cookie: A szükséges cookie-k elősegítik a Weboldal használhatóságát, lehetővé téve az alapvető funkciókat, például az oldal navigációját. A Weboldal nem működik megfelelően ezen sütik nélkül.
A Weboldalunkon használt szükséges cookie célja: Meghatározza, hogy a Felhasználó elfogadta-e a cookie-k jóváhagyási mezőjét.
A Weboldalunkon használt szükséges cookie célja: A cookie lehetővé teszi a webhely tulajdonosának, hogy valós időben módosíthassa a Weboldal tartalmát.
A Weboldalunkon használt szükséges cookie célja: Ez a süti az emberek és a gépek megkülönböztetésére szolgál.

Statisztikai cookie: A statisztikai cookie-k anonim módon gyűjtött és adott információkkal látják el a webhelytulajdonost a látogatók (Felhasználók) webhelylátogatási szokásairól.
A Weboldalunk által használt statisztikai cookie célja: Egyedi azonosító (ID) regisztrálásával statisztikai adatokat generál arról, hogy a Felhasználó hogyan használja a Weboldalt.
A Weboldalunk által használt statisztikai cookie célja: kérések limitálása a Google Analytics használatában.
A google-analytics.com által használt statisztikai cookie célja: Adatok küldésére szolgál a Google Analytics számára a Felhasználó eszközéről és viselkedéséről. Nyomon követi a Felhasználót eszközökön és marketingcsatornákon keresztül.

Marketing cookie: A marketing cookie-k célja a Felhasználó követése abból a célból, hogy egyénre szabott és releváns reklámokat lehessen számára megjeleníteni, mert ezáltal értékesebb lesz a kiadók és a harmadik fél hirdetői számára.
A Weboldalunk által használt statisztikai cookie célja: hirdetések hatékonyságának tesztelésére szolgál a a GoogleAdSence szolgáltatásai tekintetében.

HOGYAN HASZNÁLJUK EZEKET AZ INFORMÁCIÓKAT?

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok alapvetően nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő csak abban az esetben kapcsolja össze ezen adatokat egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő vele kapcsolatban azonosításra alkalmas cookie-kat alkalmazzon. A következő cookie-k felhasználására kerül sor (az adatkezelés célja a cookie típusát adja meg sorszámmal, és a sorszámhoz tartozó pontos célokat fentebb az általunk használt cookie-k típusainál soroljuk fel).

Cookie elnevezése, típusaA felhasznált személyes adat vagy információAz adatkezelés céljaAdatkezelés időtartama
cookielawinfo-checkbox-necessaryID, statisztikai adatokszükséges cookie 1.1 nap
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryID, statisztikai adatokszükséges cookie 1.1 nap
elementorID, statisztikai adatokszükséges cookie 2.tartós
rc::aID, statisztikai adatokszükséges cookie 3.tartós
rc::cID, statisztikai adatokszükséges cookie 3.ideiglenes munkamenet
_gaID, statisztikai adatokstatisztikai cookie 4.2 év
_gatID, statisztikai adatokstatisztikai cookie 5.1 nap
_gidID, statisztikai adatokstatisztikai cookie 4.1 nap
collectID, statisztikai adatokstatisztikai cookie 6.ideiglenes munkamenet
_gcl_auID, statisztikai adatokstatisztikai cookie 7.3 hónap

Az Adatkezelő ezen információkat arra használja, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról, illetve, hogy a Weboldal GDPR rendelkezései által előírtaknak megfelelő legyen (süti engedély kérés).

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Ezen célok mellett a marketing célú adatgyűjtésekkel kapcsolatosan használ sütit a Weboldal.

LEHETŐSÉG A COOKIE-K KIKAPCSOLÁSÁRA (HOZZÁJÁRULÁS NEM MEGADÁSA, ILLETVE HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA)

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsünk Önről, a Weboldalra történő belépéskor – az oldal alján megjelenő sávban – válassza a „Nem fogadom el” funkciót. Ha csak a szükséges sütiket szeretné engedélyezni, klikkeljen a „Cookie beállítások” fülre, a felugró ablakban lehetősége lesz a sütik szelektív engedélyezésére.
Az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Cookie-k szabályozása a böngészőben:
A cookie-használata szabályozható a használt böngészőben történő beállítások felületen is, pl.:
Chrome: chrome://settings/cookies
Explorer: Beállítások – Internetbeállítások – Adatvédelem – Helyek – Blokkolás (konkrét weboldalak beírásával blokkolhatóak a weboldalak sütijei)
Firefox: Beállítások – Adatvédelem és biztonság – Sütik és oldalak

ADATKEZELÉS HELYE

A Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatok adatkezelési és adatfeldolgozási helye a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szervere: thsixty.tarhely.eu

ÉRINTETT (FELHASZNÁLÓ) JOGAI

Ha ír az OFFICE LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai, illetve az adatvedelem@office-line.hu e-mail címre, akkor Önnek legkésőbb 1 hónapon belül válaszolni fogunk. Kivételes esetben – például, ha túl sok adatvédelemmel kapcsolatos igény fut be egy időben – ezt az 1 hónapot további két hónappal meghosszabbíthatjuk, de ebben az esetben legkésőbb 1 hónapon belül erről tájékoztatjuk Önt.

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Példa: Kíváncsi, hogy milyen adatokat kezelünk Önnel kapcsolatosan. Adatairól másolatot is kérhet.

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

az adatkezelés célja(i);
az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
az adatkezelés tervezett időtartama;
a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
az adatok forrása;
az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 1 hónapon belül, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az Adatkezelő adatvedelem@office-line.hu e-mail címén, illetve az OFFICE LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1117 Budapest, IP West Irodaház, Budafoki út 91-93. C. ép. fszt. postai címen nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

Példa: Megváltozott, illetve rosszul rögzített név, e-mail cím vagy telefonszám esetén kérje az adatai helyesbítését.

Felhasználó jogosult kérni az Adatkezelőnél pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve hiányos adatainak kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembevételével személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az Érintettet.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

Példa: Adatai tekintetében adatőrzési időn belül adatai törlését szeretné. Ez esetben kérheti tőlünk az adatai törlését.

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (elfeledtetéshez való jog).

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozása

Példa: Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az Ön engedélye nélkül az adat/adatok tárolásán kívül mást – beleértve az adatok törlését is -, nem tehetünk a korlátozás alá került adatokkal. Azaz a korlátozás alá került adatokat nem törölhetjük a korlátozás ideje alatt.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

Példa: Ön egyrészt akkor élhetne az adatkezelés elleni tiltakozási jogával, ha közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végeznénk adatkezelést, amelyet nem teszünk, másrészt, ha az adatait a mi jogos érdekünk alapján kezelnénk.
Mi az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük (a cookie-kat érintően is), ezért ez a jog nem értelmezhető a Weboldalunkkal összefüggő adatkezelés tekintetében. Ha nem ért egyet az adatkezeléssel, és töröltetni kívánja magát, akkor kérjük olvassa el a Tájékoztató törlési jogra vonatkozó részét.

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az Érintett kérelmével kapcsolatos eljárás

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Bírósághoz fordulás joga

Példa: Ön úgy érzi, hogy megsértettük az Ön adatkezelésre vonatkozó jogait. Kérjük, hogy a bírósági út előtt felénk jelezze a sérelmét, hogy orvosolhassuk azt.

Az Érintett az Infotv. 23. §-ában foglaltaknak megfelelően az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az Érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az Érintett halálát követően

Példa: Megbízhat valakit azzal, hogy az Ön halála esetén Ön helyett 5 évig érvényesítse az Önt megillető adatkezelésre vonatkozó jogokat. Ehhez közjegyző előtt, vagy ügyvéd előtt, esetleg otthon két tanúval aláíratva kell egy dokumentumot (meghatalmazást) írnia, amit a meghatalmazottja el is fogad.
Ha nem él ezzel a lehetőséggel, akkor pedig a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozója lesz erre jogosult. A közeli hozzátartozói közül pedig az tud eljárni ebben a kérdésben, aki először ezt megteszi, és közli velünk.

Az Érintett halálát követő öt éven belül az Infotv. 14. § b)-e) pontjában, illetve – a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén – a GDPR 15-18. és 21. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az Érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az Érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.
Ha az Érintett nem tett megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult az Infotv. 14. § c) pontjában, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén a GDPR 16. és 21. cikkében, valamint – ha az adatkezelés már az Érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az Érintett halálával megszűnt – az Infotv. 14. § d) és e) pontjában, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén a GDPR 17. és 18. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az Érintett halálát követő öt éven belül. Az Érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.
Az Érintett jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során az Infotv. által az Érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Az Érintett jogait érvényesítő személy az Érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – és a adott esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.
Az Adatkezelő kérelemre tájékoztatja az Érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját a kérelem alapján megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az Érintett a nyilatkozatában megtiltotta.

PROFILALKOTÁS ÉS AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, ADATKEZELÉS ELMARADÁSA

Adatkezelő nem végez profilalkotást és nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat végrehajtani.

INCIDENS, JOGOSRVOSLAT

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

az adatvédelmi incidens jellege, az Érintettek és a személyes adatok hozzávetőleges száma és kategóriája;
adatkezelő neve, elérhetősége, kapcsolattartó neve és elérhetősége;
az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követően indokolatlan késedelem nélkül, de 72 órán belül tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia, és világosan és közérthetően ismertetni kell az incidens jellegét.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

az érintett személyes adatok köre;
az Érintettek köre és száma;
az adatvédelmi incidens időpontja;
az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat az Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban, ha az Érintett úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a fent megadott e-mail címre, vagy postai címre.
Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410; koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”)
bíróságnál a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai szerint a per tárgyától és a pertárgyértéktől függően az alperesi székhelyhez igazodó törvényszék vagy járás-, illetve kerületi bíróság előtt, vagy az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az Infotv.-ben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Tájékoztatóra a GDPR, valamint a magyar jog, különösen az Infotv. rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2020. június 25.

OFFICE LINE Kft.
Adatkezelő

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

További hírek

Uncategorized @hu

Az akusztikus fülkék forradalma

A munkahelyi stressz környezeti okai közül a leggyakrabban megjelölt tényező a zaj. A hagyományos megoldások, mint az akusztikus panelek, hatékonyak lehetnek bizonyos szinten, de a